Măsurători PRAM & PAT

Primul pas pentru siguranța personalului care exploatează sau utilizează echipamente și aparaturi electrice îl reprezintă verificările și inspecțiile periodice ale prizelor de pământ și a împământărilor denumite și PRAM. În urma testărilor și verificărilor PRAM, inginerii și tehnicienii noștri cu experiență în măsurători PRAM vă vor înmâna un certificat PRAM, necesar în condițiile legii.

Ce conține un certificat PRAM?

Contract/Comandă

Sau altă formă de colaborare economică (din care să reiasă datele de identificare a societății prestatoare).

Atestatul ANRE (în copie)

Autorizația ANRE

A electricianului executant șef de lucrare (în copie).

Certificatul de Verificare Metrologică

A aparatului cu care s-a efectuat măsurătorile. (în copie).

Buletine de Încercare/Verificare

Ele trebuie să cuprindă următoarele:

➤ Datele de identificare ale firmei atestată ANRE
➤ Seria/Nr.
➤ Data emiteri
➤ Societatea care are în exploatare instalația
➤ Identificarea instalației/părții de instalație sau echipamentul
➤ Explicația pe scurt a măsurătorii/încercării (Ex: Prezentul raport priveste inspectia echipamentului sau partii de instalatie electrica cu ajutorul metodei termografice)
➤ Metoda folosită – se va specifica metoda folosită ( se va indica procedura de lucru din Manualul Calității, care trebuie să existe în momentul lucrării)
➤ Marca, tipul și seria aparatului folosit;
➤ Seria/nr. Documentului de verificare metrological al aparatului;
➤ Operațiuni effectuate;
➤ Rezultate
➤ Observații și recomandări
➤ Semnăturile executanților

Recomandări

În cazul în care se constată o deficiență.

Raport final

Verificare a instalației ( dacă este cazul)

Recomandare

Pentru data următoarei verificări.

Testarea PAT

Testarea aparaturii portabile, PAT, reprezintă verificarea aparaturii portabile printr-un test ce determină siguranță din punct de vedere al electrosecurității echipamentului în timpul utilizării.
PAT – testarea aparaturii portabile

Ce Spun Clienții Noștri

Poate vrei să afli și ce spun alți clienți despre colaborarea cu noi. 

SINOVAL

O echipă pe care vă puteți baza oricând!