Sisteme Fotovoltaice

Stăm la dispoziția clienților noștri cu sisteme fotovoltaice la cheie pentru a le face viitorul mai sigur în fața oricărui tip de criză.

Programul CASA VERDE

SUBVENTIE AFM: 20.000 LEI 

Criterii de eligibilitate pentru programul Casa Verde Fotovoltaice:

Doar persoane fizice cu domiciliul în România

Domiciliază la adresa unde se va implementa proiectul

Nu există obligații restante la bugetul de stat și la bugetul local

Este proprietar al imobilului pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice

Imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară

Destinația construcției, este exclusiv pentru locuință

Se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat

Nu este eligibil, dar fără a se limita la acest exemplu, imobilul cu proprietăţi comune şi proprietăţi individuale, sub formă de bloc/ condominiu, cu mai mult de două apartamente

Nu este eligibil solicitantul care a beneficiat de finanțare în cadrul programelor anterioare

Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după aprobarea finanțării de către AFM.

Ce acte sunt necesare pentru depunerea dosarului de finanțare în cadrul programului Casa Verde Fotovoltaice?

Cererea de finanţare, completată integral prin tehnoredactare

Actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație

Împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul

Actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii în aplicație

Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație

Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație

Extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren

Copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor-construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală

Etapele înscrierii în cadrul programului Casa Verde Fotovoltaice?

AFM demarează sesiunea de înscriere a solicitanților, în aplicația informatică, la o dată menționată (SINOVAL vă ține la curent cu data la care vor începe înscrierile).

Înscrierea solicitantului se face prin completarea unor câmpuri predefinite și încărcarea documentelor prevăzute. Documentele trebuie să fie valabile la momentul înscrierii în aplicație (SINOVAL vă ajută cu tehnoredactarea cererii de finanțare și verificarea documentelor și valabilității lor).

Înscrierea solicitantului în program se consideră finalizată în momentul în care a fost îndeplinită cerinţa prevăzută la pct. 2 şi aplicaţia informatică a generat un număr de înregistrare. Totodată, aplicaţia informatică alocă acestuia suma maximă de 20.000 lei.

Solicitantul persoană fizică se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni

În cazul în care se depun două sau mai multe cereri de finanţare pentru acelaşi imobil identificat cu număr cadastral, este considerată eligibilă prima cerere de finanţare care îndeplineşte criteriile de eligibilitate.

INTRODUCERE

De ce să alegeți soluția cu sisteme fotovoltaice

Grija facturilor ne afectează confortul. De aceea vă punem la dispoziție opțiunea cu sisteme fotovoltaice eficiente care vă vor ajuta în drumul către independența energetică.

CE PUTEM OFERI

Pașii Unui Sistem
Fotovoltaic Complet

Dimensionare

Mai întâi analizăm nevoile de consum ale locuinței și dimensiunea sistemului de panouri fotovoltaice necesar pentru a susține acest consum.

Instalare

După ce avem datele exacte, venim acasă la tine și instalăm sistemul de panouri fotovoltaice.

Punere În Funcțiune

Ultimul pas reprezintă punerea în funcțiune a sistemului pentru a capta imediat energia solară.

COMPONENTE SISTEM

Ce Conține Un Pachet Complet

La cerere, se poate configura o Centrală Electrică Fotovoltaică personalizată, în funcție de puterea instalată dorită, suprafața aferentă instalării panourilor, buget disponibil, etc.

Panou Fotovoltaic

Invertor

Sistem De Fixare

Tablou Electric

Smart Meter

Acumulatori

(opțional)

Servicii Incluse:

01.

Consiliere

02.

Transport

03.

Instalare Sistem​

04.

Punere
În Funcțiune

05.

Masurat Priză de Pământ & Emitere Buletin

06.

Documentație
Certificat Prosumator​

Ce Spun Clienții Noștri

Poate vrei să afli și ce spun alți clienți despre colaborarea cu noi. Ai aici mai multe testimoniale.

Completați Formularul