Etapele inscrierii in cadrul programului Casa Verde Fotovoltaice?

 1. AFM demarează sesiunea de înscriere a solicitanților, în aplicația informatică, la o
  dată menționată (ELBI vă ține la curent cu data la care vor începe înscrierile).

 2. Înscrierea solicitantului se face prin completarea unor câmpuri predefinite și
  încărcarea documentelor prevăzute. Documentele trebuie să fie valabile la
  momentul înscrierii în aplicație (ELBI vă ajută cu tehnoredactarea cererii de
  finanțare și verificarea documentelor și valabilității lor).

 3. Înscrierea solicitantului în program se consideră finalizată în momentul în care
  a fost îndeplinită cerinţa prevăzută la pct. 2 şi aplicaţia informatică a generat un
  număr de înregistrare. Totodată, aplicaţia informatică alocă acestuia suma maximă
  de 20.000 lei.
 4. Solicitantul persoană fizică se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni.

 5. În cazul în care se depun două sau mai multe cereri de finanţare pentru acelaşi
  imobil identificat cu număr cadastral, este considerată eligibilă prima cerere de
  finanţare care îndeplineşte criteriile de eligibilitate.